Letošní tábor 2020

Termín: 20.7. – 31.7.2020

VlajkaUbytování:

Menší děti jsou ubytované ve dvou budovách v pokojích, starší děti v chatkách.
Děti spí v posteli, která je vybavena povlečeným polštářem a prošívanou dekou (nemusí mít deky ani spací pytle).

Cena: 4 200,- Kč

Cena musí být uhrazena do 15.6.2019. Peníze posílejte na náš účet u České Spořitelny,a.s., č.ú. 1841470319/0800.
Jako variabilní symbol uvádějte číslo přihlášky, konstantní symbol 0308. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Při zpětném doručení závazné přihlášky Vám bude zaslána faktura.
V případě proplacení tábora Vaším zaměstnavatelem prosíme o vypsání fakturačních údajů zároveň s přihláškou.

V ceně je zahrnuto:

Ubytování
Strava 5x denně
Doprava dětí na LT a zpět
Kulturně společenská činnost dětí na LT

Pobyt na táboře je zaměřen na kulturní a sportovní činnost dětí.
Proběhne celotáborová hra smíšených oddílů, která se skládá ze spousty dílčích soutěží, sportovních či vědomostních. Dále pak hry v samotných oddílech, kde jsou děti rozděleny podle věku.

Možnost  zahrát si fotbal, volejbal, basket, stolní tenis, k tomu dvě diskotéky, táborák.
Celodenní výlet (Klokočůvek), prohlídka stájí a jízda na koních (Francov).
Po domluvě s vedoucím jednodenní stanování v přírodě. Vše je samozřejmě přizpůsobeno počasí.

Závazné přihlášky přijímá:

Pavel Gebauer – tel.: 602 521 859
Radim Rolný – tel.: 721 862 601
Napište nám